Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Pedagogika

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer):
Liczba punktów (ECTS): 4
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 4
Rodzaj (type): nieinformatyczny
Rodzaj od 2007 (type since 2007): nieinformatyczny
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Opis (description)

Przedmiot ten ma nietypowy wymiar godzin: 30 godzin wykładu w semestrze zimowym plus 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń w semestrze letnim. Kończy się egzaminem po semestrze letnim. Studenci więc powinni zapisać się w zimie, ale punkty dostaną dopiero w lecie, gdy zaliczą cały przedmiot. Wykład kończy się egzaminem testowym. Zaliczenie konwersatoriów odbywa się na podstawie wykonanego zadania, obecności i aktywności studentów na zajęciach.

Uwagi: zaliczenie przedmiotu jest wymagane do uzyskania uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkołach

Program (program)

  1. Filozoficzno-psychologiczne podstawy wychowania i nauczania.
  2. Szkoła demokratyczna.
  3. Rozwój zawodowy nauczyciela.
  4. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela.
  5. Kompetencje wychowawcze nauczyciela.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):