Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kryptografia

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Grzegorz Stachowiak
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Cel zajęć:

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami służącymi do ochrony prywatnosci danych elektronicznych, autentyfikacji użytkowników systemów komputerowych, zabezpieczaniu przed nieuprawnionymi modyfikacjami danych i innymi tego typu zastosowaniami opartymi na technikach kryptograficznych. Znaczenie tego typu metod ujawnia się szczególnie ostro w epoce powstawania globalnych sieci komputerowych, gdzie systemy operacyjne nie gwarantują już bezpieczeństwa.

Główny nacisk położony zostanie na prezentację metod albo obecnie stosowanych, bądź też wchodzących do praktyki. Niemniej jednak uczestnicy wykładu będą mieli okazję zapoznania się z materiałem teoretycznym będącym podstawa dla zrozumienia tych metod.

Uczestnicy zajęc przygotowani zostaną do pracy w zakresie projektowania i użytkowania systemów w zakresie problematyki bezpieczeństwa.

Program (program)

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):