Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Praktyka optymalizacji

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Mieczysław Wodecki
Liczba punktów (ECTS): 9
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): zaawansowany
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia+pracownia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Zajęcia dostarczają studentom podstawowych wiadomości dotyczących praktycznych problemów optymalizacyjnych oraz efektywnych metodach ich rozwiązywania. Szczególny nacisk jest kładziony na konstrukcję algorytmów (przybliżonych oraz dokładnych), pozwalających na wykonanie w rozsądnym czasie obliczeń dla przykładów o praktycznych rozmiarach.

Program (program)

 1. Modele matematyczne dla klasycznych problemów optymalizacyjnych.
 2. Algorytmy rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej o wielomianowej złożoności obliczeniowej
 3. Metody dokładne rozwiązywania problemów NP-zupełnych.
 4. Metody i algorytmy konstrukcji rozwiązań przybliżonych:
  1. klasyczne (np. kolejki priorytetowe),
  2. oparte na sztucznej inteligencji (w tym metaheurystyki, sieci neuronowe),
  3. probabilistyczne.
 5. Algorytmy ewolucyjne.
 6. Szkieletowe systemy ekspertowe.
 7. Systemy zarządania.

Zadania na laboratorium będą także realizowane w dwuosobowych zespołach.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):