Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Dydaktyka informatyki 1

Nazwa angielska (title in English):
Prowadzący (lecturer): Ewa Kołczyk
Liczba punktów (ECTS): 7
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 6
Rodzaj (type): podstawowy
Rodzaj od 2007 (type since 2007): informatyczny.I2
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
ćwiczenia:30
Egzamin (exam): tak
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): nie
Semestr (semester): letni

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Na ćwiczenia do wykładu składają się hospitacje w szkołach, przygotowywanie materiałów i projektów pomocy na zajęcia w szkole, pisanie konspektów zajęć, analiza podręczników oraz referowanie zagadnień szczegółowych.

Uwagi: zaliczenie przedmiotu jest wymagane do realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która zapewnia uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Program (program)

  1. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Miejsce komputera i technologii informacyjnej w edukacji.
  2. Programy nauczania dla wydzielonych zajęć z komputerem i integrowania technologii informacyjnej na innych przedmiotach.
  3. Tworzenie programów nauczania. Formułowanie celów nauczania. Dobór treści kształcenia. Zasady nauczania. Sposoby uczenia się. Organizacja procesu nauczania i przygotowanie się nauczyciela do lekcji. Metody i formy pracy na lekcji.
  4. Metodyka prowadzenia zajęć z informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.
  5. Wprowadzenie do korzystania z podstawowych narzędzi technologii informacyjnej (edytory grafiki i tekstu, arkusz kalkulacyjny, systemy zarządzania bazami danych, usługi dostępne w sieci Internet).
  6. Wprowadzenie do algorytmiki i programowania. Kształcenie myślenia algorytmicznego. Język Logo.
  7. Ocenianie osiągnięć uczniów.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):