Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Kurs języka Java

Nazwa angielska (title in English): Java Programming Course
Prowadzący (lecturer): Paweł Rzechonek
Liczba punktów (ECTS): 5
Liczba punktów 2007 (ECTS since 2007): 3
Rodzaj (type): kurs
Rodzaj od 2007 (type since 2007): kurs
Liczba godzin (hours in semester):
wykład:30
pracownia:30
Egzamin (exam): nie
Możliwe zajęcia w języku angielskim (can be taught in English): nie
Przedmiot zostal uaktualniony na biezacy rok (updated): tak
Semestr (semester): zimowy

Wymagania (prerequisites)

Opis (description)

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom obiektowego języka programowania jakim jest Java. Jest to język prosty, precyzyjnie zdefiniowany, wyposażony w obszerny i dobrze udokumentowany zestaw bibliotek. Najważniejsze pakiety są omawiane na wykładzie. Ten nowoczesny język programowania znajduje także zastosowanie w technologii WWW na strona internetowych, pozwala na łatwe tworzenie interfejsów graficznych, wspomaga programowanie wielowątkowe. Na wykładzie omawiane są też technologie wspierające programowanie sieciowe, bazodanowe, itp.

Program (program)

 1. Podstawowe konstrukcje językowe w javie (pierwotne typy danych, literały, deklaracje zmiennych, tablice, operatory i wyrażenia, przepływ sterowania); struktura programu (pakiety).
 2. Klasy i obiekty.
 3. Dziedziczenie, polimorfizm; klasy abstrakcyjne, interfejsy.
 4. Wyjątki.
 5. Interfejs graficzny AWT i Swing; programowanie grafiki.
 6. Delegacyjny model obsługi zdarzeń w komponentach GUI.
 7. Strumienie; operacje na plikach.
 8. Typy wyliczeniowe i typy sparametryzowane.
 9. Kolekcje standardowe.
 10. Programowanie współbieżne i synchronizacja wątków.
 11. Reflection (programowanie z typami); JavaBeans (ziarna).
 12. Aplety; servlety.
 13. Generics.

Na pracowni realizowany jest szereg prostych programów. Zadania na pracownie są zsynchronizowane z tematami omawianymi na wykładzie.

Literatura (references)

Jeżeli jesteś zainteresowany studiowaniem w naszym instytucie, zapraszamy na stronę poświęconą tegorocznej rekrutacji.

Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):