Oferta dydaktyczna Instytutu Informatyki

Poniższa lista przedstawia przedmioty, które są uczone w Instytucie Informatyki, niektóre z nich co roku, niektóre z mniejszą częstotliwością Każdy student Instytutu Informatyki studiuje wg indywidualnego toku studiów, wybierając (zgodnie z pewnymi zasadami) z tej listy swoje przedmioty.

Jeżeli zastanawiasz się nad studiami u nas, jeżeli chcesz wiedzieć, czy na Uniwersytecie można zostać inżynierem, jeżeli interesuje Cię 1000 zł stypendium miesięcznie - zapraszamy na naszą stronę główną

Prowadzący (lecturer) Nazwa (title in Polish) Semestr (semester) Rodzaj od 2007 roku (type since 2007) Strona domowa (Web page)
 Piotr Gogol Seminarium: Złożoność komunikacyjna  zimowy  seminarium  
 Sebastian Bala Seminarium - Aukcje, Głosowania, Gry  zimowy  seminarium  
 Paweł Rzechonek Projekt zespołowy 1  zimowy  projekt  
 Emanuel Kieroński Logiki modalne i temporalne  zimowy  informatyczny.I2  
 Julian Jezioro Prawo autorskie  zimowy  nieinformatyczny  
 Marta Makuch-Paszkiewicz Polityka ekonomiczna  letni  nieinformatyczny  
 Jakub Petrykowski Kurs: Biznes w internecie  zimowy  kurs  
 Sławomir Barć Buddyzm  zimowy  nieinformatyczny  
 Jurij Kryakin Analiza matematyczna 2  letni  informatyczny.I2  
 Paweł Keller Chemia- programowanie (lato)  letni  zewnetrzny  
 Paweł Keller Chemia - programowanie  zimowy  zewnetrzny  
 Krzysztof Loryś XIV LO (lato)  letni  zewnetrzny  
 Krzysztof Loryś XIV LO (zima)  zimowy  zewnetrzny  
  Matematyka - wstep do informatyki  zimowy  zewnetrzny  
  Matematyka - Metody programowania  zimowy  zewnetrzny  
 Ewa Kołczyk Dydaktyka informatyki 2  letni  informatyczny.I2  
 Andrzej Dybczyński Sztuka negocjacji  letni  nieinformatyczny  
 Adam Szustalewicz Matematyka - Metody numeryczne 1  zimowy  zewnetrzny  
 Tomasz Zieliński Kurs programowania Open-Source  zimowy  kurs  
  Kurs asemblera  zimowy  kurs  
  Pedagogika  zimowy  nieinformatyczny  
 Magdalena Lesińska Procesy migracyjne we współczesnej Europie  zimowy  nieinformatyczny  
 Tadeusz Bednarski Statystyczna analiza danych ekonometrycznych  zimowy  informatyczny.I2  
  Kurs języka Perl  letni  kurs  
 Przemysław Skibiński Kurs: Implementacja metod kompresji danych  letni  kurs  
 Paweł Rychlikowski Programowanie logiczne  zimowy  informatyczny.I2  
 Paweł Rychlikowski Przetwarzanie języka naturalnego  zimowy  informatyczny.I2  
 Paweł Rychlikowski Seminarium: Maszynowe rozumienie języka naturalnego  letni  seminarium  
 Dariusz Biernacki Struktura i interpretacja programów komputerowych  letni  informatyczny.I2  
 Małgorzata Biernacka Rachunek lambda  zimowy  informatyczny.I2  
 Hans de Nivelle Logika i weryfikacja  letni  informatyczny.I2  
 Krzysztof Loryś Seminarium: Metody implementacji algorytmów  zimowy  seminarium  
 Tomasz Jurdziński Wyszukiwanie informacji  letni  informatyczny.I2  
 Dominika Jacyk-Manikowska Filozofia jako poszukiwanie mądrości  zimowy  nieinformatyczny  
 Jacek Zieliński Bóg w myśli filozoficznej  letni  nieinformatyczny  
 Roman Konik Wybrane zagadnienia filozofii sztuki  zimowy  nieinformatyczny  
 Katarzyna Paluch Wielosciany i Wypuklosc  letni  informatyczny.I2  
 Emanuel Kieroński Problemy decyzyjne dla podklas logiki pierwszego rzędu  zimowy  informatyczny.I2  
 Paweł Rzechonek Kurs języka C++  letni  kurs  
 Paweł Rzechonek Zaawansowane technologie Javy  letni  kurs  
 Katarzyna Paluch Seminarium aproksymacyjno-optymalizacyjno-kombinatoryczne  letni  seminarium  
 Leszek Grocholski Seminarium: Inżynieria oprogramowania  letni  seminarium  
 Jerzy Marcinkowski Parametryczna złożoność obliczeniowa  zimowy  informatyczny.I2  
 Sebastian Bala Algorytmiczna Teoria Gier  zimowy  informatyczny.I2  
 Ewa Gurbiel Seminarium: Projektowanie obiektowe oprogramowania  letni  seminarium  
 Małgorzata Biernacka Izomorfizm Curry'ego-Howarda  zimowy  seminarium  
 Ewa Gurbiel Seminarium: Testowanie oprogramowania  zimowy  seminarium  
 Katarzyna Paluch Algorytmy aproksymacyjne  letni  informatyczny.I2  
 Dariusz Biernacki Semantyka języków programowania  zimowy  informatyczny.I2  
 Dariusz Biernacki Języki programowania: nowe osiągnięcia i trendy  letni  seminarium  
 Dariusz Biernacki Interpretacja języków programowania  zimowy  informatyczny.I2  
 Paweł Keller Kurs systemów wspomagających obliczenia: Maple i Matlab  letni  kurs  
 Paweł Rychlikowski Seminarium: języki programowania logicznego  letni  seminarium  
 Paweł Rychlikowski Seminarium: General Game Playing  zimowy  seminarium  
 Sebastian Bala Modelowanie i Weryfikacja Protokołów Bezpieczeństwa  letni  informatyczny.I2  
 Jerzy Marcinkowski Języki formalne i złożoność obliczeniowa  letni  obowiązkowy.O3  
 Tomasz Jurdziński Kompresja danych  zimowy  informatyczny.I2  
 Grzegorz Stachowiak Kryptografia  letni  informatyczny.I2  
 Mieczysław Wodecki Seminarium: Inteligentne systemy w zarządzaniu: teoria i praktyka  zimowy  seminarium  
 Mieczysław Wodecki Praktyka optymalizacji  zimowy  informatyczny.I2  
 Krzysztof Dębicki Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków  zimowy  informatyczny.I2  
 Tomasz Jurdziński Seminarium: geometria obliczeniowa  zimowy  seminarium  
 Paweł Rzechonek Seminarium: zaawansowane struktury danych  zimowy  seminarium  
 Tomasz Wierzbicki Programowanie  letni  obowiązkowy.O1  
 Paweł Rychlikowski Synteza mowy  zimowy  informatyczny.I2  
 Antoni Kościelski Równania w słowach  zimowy  informatyczny.I2  
 Witold Charatonik Teoria i zastosowania automatów skończonych  letni  informatyczny.I2  
 Antoni Kościelski Równania i nierówności liniowe  zimowy  informatyczny.I2  
 Mieczysław Wodecki Metody optymalizacji  letni  informatyczny.I2  
 Wojciech Bożejko Obliczenia równoległe i rozproszone  letni  informatyczny.I2  
 Maciej Paluszyński Analiza matematyczna  zimowy  obowiązkowy.O1  
 Katarzyna Paluch Optymalizacja kombinatoryczna  zimowy  informatyczny.I2  
 Paweł Rzechonek Kurs języka Java  zimowy  kurs  
 Leszek Pacholski Seminarium: Weryfikacja protokołów kryptograficznych  letni  seminarium  
 Leszek Pacholski Internet przyszłości  zimowy  seminarium  
 Paweł Rychlikowski Text mining  letni  informatyczny.I2  
 Zdzisław Płoski Systemy rozproszone  zimowy  informatyczny.I2  
 Zdzisław Płoski Systemy operacyjne  zimowy  informatyczny.I1  
 Zdzisław Płoski Licencjacki projekt programistyczny  letni  projekt  
 Witold Charatonik Analiza programów komputerowych  letni  informatyczny.I2  
 Zdzisław Płoski Seminarium z systemów  letni  seminarium  
 Emanuel Kieroński Algebra  letni  obowiązkowy.O1  
 Witold Karczewski Wnioskowanie statystyczne  letni  informatyczny.I2  
 Witold Karczewski Analiza wariancji i danych  letni  informatyczny.I2  
 Paweł Keller Metody obliczeniowe algebry liniowej  letni  informatyczny.I2  
 Dariusz Biernacki Seminarium: Kontynuacje: teoria i zastosowania  letni  seminarium  
 Przemysława Kanarek Seminarium: Eksploracja dużych zbiorów danych  zimowy  seminarium  
 Przemysława Kanarek Seminarium: Co nowego w bazach danych?  zimowy  seminarium  
 Andrzej Łukaszewski Procesory graficzne w obliczeniach równoległych (CUDA)  zimowy  kurs  
 Marek Piotrów Algorytmy rozproszone  letni  informatyczny.I2  
 Witold Paluszyński Technologie Semantic Web  letni  informatyczny.I2  
 Dariusz Biernacki Seminarium: Zaawansowane systemy typów  letni  seminarium  
 Dariusz Biernacki Seminarium: Programowanie w teorii typów  zimowy  seminarium  
  Kurs zarządzania projektem programistycznym  zimowy  kurs  
  Pedagogika (lato)  letni  nieinformatyczny  
 Krzysztof Loryś Seminarium: Złożoność obliczeniowa  zimowy  seminarium  
  Psychologia  zimowy  nieinformatyczny  
 Alicja Lisowska Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej  letni  nieinformatyczny  
 Dariusz Jackowski Seminarium: Muzyka algorytmiczna  letni  seminarium  
 Sebastian Bala Seminarium - Algebraiczna Teoria Automatów  zimowy  seminarium  
 Dariusz Jackowski Kurs Csound  letni  kurs  
 Violetta Aumer Wewnętrzne dylematy współczesnego człowieka. Podejście psychodynamiczne  letni  nieinformatyczny  
 Monika Wichłacz Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów  letni  nieinformatyczny  
 Monika Wichłacz Elity społeczne i polityczne  letni  nieinformatyczny  
 Marta Makuch-Paszkiewicz Polityka finansowa państwa i samorządu  zimowy  nieinformatyczny  
 Przemysław Skibiński Seminarium: Bezpieczeństwo komputerowe  letni  seminarium  
 Tomasz Wierzbicki Algorytmy i struktury danych w sieciach komputerowych  zimowy  informatyczny.I2  
 Paweł Rzechonek Projekt zespołowy 2  letni  projekt  
 Rafał Nowak Metody biometryczne  letni  informatyczny.I1  
 Antoni Kościelski Rachunek lambda  zimowy  informatyczny.I2  
 Antoni Kościelski Algebraiczne podstawy kodowania i kryptografii  zimowy  informatyczny.I2  
 Jarosław Byrka Teoria programowania liniowego i calkowitoliczbowego  zimowy  informatyczny.I2  
 Emanuel Kieroński Architektury systemów komputerowych  zimowy  informatyczny.I1  
 Małgorzata Biernacka Seminarium: Weryfikacja programów  zimowy  seminarium  
 Antoni Kościelski Matematyczne podstawy informatyki  zimowy  informatyczny.I2  
 Grzegorz Stachowiak Matematyka dyskretna (M)  zimowy  obowiązkowy.O2  
 Jarosław Byrka Seminarium: trudność aproksymacji  letni  seminarium  
 Maciej M. Sysło Matematyka dyskretna (L)  zimowy  obowiązkowy.O1  
 Tomasz Wierzbicki Zastosowanie teorii kategorii do konstruowania programów  zimowy  informatyczny.I2  
 Antoni Kościelski Równania i nierówności liniowe  zimowy  informatyczny.I2  
 Jarosław Byrka Projektowanie sieci: algorytmy oparte o programy liniowe  zimowy  informatyczny.I2  
 Łukasz Piwowar Systemy wbudowane  zimowy  informatyczny.I2  
 Leszek Grocholski Inżynieria oprogramowania  zimowy  informatyczny.I1  
 Dariusz Biernacki Systemy typów  zimowy  informatyczny.I2  
 Andrzej Łukaszewski Seminarium: Rozpoznawanie obiektów 3D  zimowy  seminarium  
 Leszek Grocholski Seminarium: Bezpieczeństwo i ochrona informacji  zimowy  seminarium  
 Sebastian Bala Seminarium: Automaty w Zastosowaniach  letni  seminarium  
 Dariusz Jackowski Synteza dźwięku  zimowy  informatyczny.I2  
 Krzysztof Loryś Algorytmy i struktury danych (M)  letni  obowiązkowy.O2  
 Krzysztof Tabisz Projekt: Programowanie multimediów, interaktywna grafika 3D  zimowy  projekt  
 Witold Karczewski Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka  zimowy  informatyczny.I2  
 Andrzej Krzywda Kurs: Ruby on Rails  zimowy  kurs  
 Dariusz Jackowski Seminarium: Synteza Dźwięku  zimowy  seminarium  
 Małgorzata Biernacka Obliczenia i wnioskowanie w systemie Coq  letni  informatyczny.I2  
 Sebastian Bala Automaty z wagami  zimowy  informatyczny.I2  
 Sebastian Bala Bezpieczeństwo Informacji  letni  informatyczny.I1  
 Sebastian Bala Seminarium: Protokoły Rynku Elektronicznego  letni  seminarium  
 Ewa Gurbiel Efektywne tworzenie oprogramowania  zimowy  informatyczny.I2  
 Helena Krupicka Kurs języka Pascal  letni  kurs  
 Maciej M. Sysło Optymalizacja dyskretna  letni  informatyczny.I2  
 Przemysława Kanarek Bazy danych  letni  informatyczny.I1  
 Paweł Rychlikowski Projekt: tworzenie agenta General Game Playing  letni  projekt  
 Helena Krupicka Wstęp do informatyki  zimowy  informatyczny.I1  
 Witold Charatonik Logika dla informatyków  zimowy  obowiązkowy.O1  
 Marcin Włodarczak Praktyczne aspekty sieci komputerowych  zimowy  informatyczny.I2  
 Przemysława Kanarek Algorytmy tekstowe  zimowy  informatyczny.I2  
 Instytut Fizyki Doświadczalnej Fizyka dla informatyków  zimowy  zewnetrzny  
 Marek Piotrów Kurs języka ANSI C z elementami C++  zimowy  kurs  
 Tomasz Jurdziński Seminarium: Kompresja danych  zimowy  seminarium  
 Tomasz Jurdziński Seminarium: algorytmy biologii obliczeniowej  letni  seminarium  
 Piotr Witkowski Modelowanie i weryfikacja systemów reaktywnych  letni  kurs  
 Tomasz Jurdziński Geometria obliczeniowa  zimowy  informatyczny.I2  
 Krzysztof Loryś Złożoność obliczeniowa  zimowy  informatyczny.I2  
 Ewa Gurbiel Testowanie oprogramowania  letni  informatyczny.I2  
 Jerzy Żurko Terroryzm na świecie - dawniej i dziś  zimowy  nieinformatyczny  
 Alicja Lisowska Socjologia polityki  zimowy  nieinformatyczny  
  Matematyka - statystyka w excelu  letni  zewnetrzny  
  Matematyka - Metody numeryczne 1  zimowy  zewnetrzny  
 Ewa Waszkiewicz Równouprawnienie kobiet i mężczyzn we współczesnej Polsce  zimowy  nieinformatyczny  
 Paweł Rychlikowski Seminarium: przetwarzanie języka naturalnego  letni  seminarium  
 Krystian Bacławski Architektury współczesnych procesorów  zimowy  informatyczny.I2  http://cahir.eisp.pl/doku.php?id=cpu-arch
 Krystian Bacławski Kurs języka Erlang  letni  informatyczny.I2  http://cahir.eisp.pl/doku.php?id=erlang
 Krystian Bacławski Seminarium: Erlang  letni  seminarium  http://cahir.eisp.pl/doku.php?id=erlang-sem
 Krystian Bacławski Seminarium: Rodzina języków LISP  zimowy  seminarium  http://cahir.eisp.pl/doku.php?id=lisp-sem
 Krystian Bacławski Programowanie usług sieciowych  letni  informatyczny.I2  http://cahir.eisp.pl/doku.php?id=net-prog
 Kornel Kisielewicz Kurs 3ds MAX  zimowy  kurs  http://ii.chaosforge.org/kurs-3ds-max
 Kornel Kisielewicz Kurs języka Lua  zimowy  kurs  http://ii.chaosforge.org/kurs-jzyka-lua
 Kornel Kisielewicz Programowanie gier  letni  informatyczny.I1  http://ii.chaosforge.org/programowanie-gier
 Kornel Kisielewicz Seminarium: Programowanie gier  zimowy  seminarium  http://ii.chaosforge.org/seminarium-programowanie-gier
 Kornel Kisielewicz Seminarium: C++0x, C++yy  letni  seminarium  http://ii.chaosforge.org/zaawansowane-techniki-c
 Michalis Kamburelis Kurs Blendera  letni  kurs  http://michalis.ii.uni.wroc.pl/~michalis/teaching/blender/
 Michał Moskal Kurs języka Nemerle  zimowy  kurs  http://nemerle.org/
 Paweł Rajba Kurs WWW  zimowy  kurs  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Kurs projektowania aplikacji bazodanowych w .NET  zimowy  kurs  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Kurs programowania aplikacji bazodanowych  zimowy  kurs  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Seminarium: Projektowanie zaawansowanych aplikacji w technologii Java  zimowy  seminarium  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Seminarium: Bezpieczeństwo aplikacji internetowych  zimowy  seminarium  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Seminarium: Pozycjonowanie stron internetowych  zimowy  seminarium  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Algorytmy metaheurystyczne  letni  informatyczny.I2  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Paweł Rajba Seminarium: Administracja systemami Windows Server  zimowy  seminarium  http://pawel.ii.uni.wroc.pl/
 Wojciech Bożejko Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji  zimowy  informatyczny.I2  http://wojciech.bozejko.staff.iiar.pwr.wroc.pl
 Tomasz Wierzbicki Algorytmy funkcjonalne i trwałe struktury danych  letni  informatyczny.I2  http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521631246
 Tomasz Wierzbicki CCNA Exploration 2  letni  kurs  http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html
 Tomasz Wierzbicki CCNA Exploration 1  letni  informatyczny.I1  http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html
 Tomasz Wierzbicki CCNA Exploration 4  zimowy  kurs  http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html
 Tomasz Wierzbicki CCNA Exploration 1  zimowy  informatyczny.I1  http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html
 Tomasz Wierzbicki Haskell dla zaawansowanych  zimowy  kurs  http://www.haskell.org/
 Anna Bartkowiak Sieci neuronowe  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~aba/teach/ANN.html
 Anna Bartkowiak Rozpoznawanie wzorców  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~aba/teach/PR
 Artur Jeż Teoria automatów: klasyczne i nowe wyniki algorytmiczne.  zimowy  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~aje/
 Andrzej Łukaszewski Seminarium: Grafika komputerowa - implementacje  zimowy  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/dyd/GKI/
 Andrzej Łukaszewski Seminarium: Grafika komputerowa 2012  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/dyd/GKs
 Andrzej Łukaszewski Podstawy grafiki komputerowej  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/dyd/PGK
 Andrzej Łukaszewski Przetwarzanie obrazów  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/dyd/PO/
 Andrzej Łukaszewski Realistyczna grafika komputerowa  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~anl/dyd/RGK/
 Adam Szustalewicz Matematyka - matematyka obliczeniowa  zimowy  zewnetrzny  http://www.ii.uni.wroc.pl/~asz/
 Adam Szustalewicz Modelowanie zjawisk przyrodniczych  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~asz/
 Grzegorz Stachowiak Kombinatoryka  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~gst/Komb
 Piotr Wnuk-Lipiński Seminarium: Hurtownie danych i data mining  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Seminarium: Computational Intelligence in Data, Text and Image Mining  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Eksploracja danych  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Seminarium: Systemy inteligentnych agentów  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Seminarium: Zastosowania algorytmów ewolucyjnych  zimowy  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Estimation of Distribution Algorithms  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Seminarium: Estimation of Distribution Algorithms  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Hurtownie danych i data mining  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Seminarium: Data-Mining - klasyfikacja i grupowanie danych  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Systemy inteligentnych agentów  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Piotr Wnuk-Lipiński Algorytmy ewolucyjne  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~lipinski
 Marcin Młotkowski Rozszerzony kurs języka Python  zimowy  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~marcinm
 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~marcinm/dyd/obiekty/
 Marcin Młotkowski Kurs języka Ruby  zimowy  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~marcinm/dyd/ruby/
 Marcin Młotkowski Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania  zimowy  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~marcinm/dyd/zwinne/
 Marcin Bieńkowski Algorytmika: nowe osiągnięcia i trendy 2012  zimowy  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/dyd/
 Marcin Bieńkowski Algorytmy Internetu  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/dyd/
 Marcin Bieńkowski Algorytmy online  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/dyd/
 Marcin Bieńkowski Sieci komputerowe  letni  informatyczny.I1  http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/dyd/
 Hans de Nivelle Seminar: Implementation of Logic  letni  obowiązkowy.O1  http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle
 Hans de Nivelle Wprowadzenie do logiki formalnej  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle
 Hans de Nivelle Compiler Construction  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle/teaching/
 Hans de Nivelle Flight Simulation  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle/teaching/flightsim2010/index.html
 Hans de Nivelle Programowanie obiektowe (ang.)  letni  informatyczny.I1  http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle/teaching/object2009/index.html
 Piotr Wieczorek Przetwarzanie dużych danych  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~piotrek
 Piotr Wieczorek Integracja informacji  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~piotrek
 Piotr Wieczorek Kurs XML  letni  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~piotrek/teaching/xml
 Przemysława Kanarek Seminarium: Bazy danych - nowe trendy  zimowy  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~przemka/Dydaktyka/SeminariumBD10/oferta.html
 Paweł Woźny Seminarium: Krzywe i powierzchnie w grafice komputerowej  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo
 Paweł Woźny Pewne algorytmy symboliczne  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo
 Paweł Woźny Seminarium: Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo
 Paweł Woźny Analiza numeryczna 2  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo
 Paweł Woźny Seminarium: algorytmy numeryczne  letni  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo
 Stanisław Lewanowicz Matematyczne metody grafiki komputerowej  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~sle
 Witold Paluszyński Sztuczna inteligencja  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~witold/aiuwr/
 Witold Paluszyński Kurs pracy w systemie Linux  zimowy  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~witold/linuxuwr/
 Witold Paluszyński Kurs: Unix - środowisko i narzędzia programowania  letni  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~witold/unixuwr/
 Wiktor Zychla Kurs projektowania aplikacji ASP.NET i Silverlight  zimowy  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~wzychla
 Wiktor Zychla Seminarium: Zaawansowane techniki programowania .NET  zimowy  seminarium  http://www.ii.uni.wroc.pl/~wzychla
 Wiktor Zychla Kurs programowania pod Windows w technologii .NET  letni  kurs  http://www.ii.uni.wroc.pl/~wzychla
 Zdzisław Spławski Teoretyczne podstawy języków programowania  letni  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~zs
 Zdzisław Spławski Programowanie funkcyjne  zimowy  informatyczny.I2  http://www.ii.uni.wroc.pl/~zs/
 Michał Wrona Problemy spełniania więzów  zimowy  informatyczny.I2  http://www.lix.polytechnique.fr/~bodirsky/teaching/mpri-constraint-satisfaction.html
 Rafał Nowak Metody przyspieszania zbieżności  letni  informatyczny.I2  http://www.rafalnowak.pl/teaching/convacc/
 Leszek Grocholski Wdrażanie systemów klasy ERP  letni  informatyczny.I2  www,sap.com.pl
 Stanisław Lewanowicz Analiza numeryczna (M)  zimowy  obowiązkowy.O2  www.ii.ui.wroc.pl/~sle
 Ewa Kołczyk Dydaktyka informatyki 1  letni  informatyczny.I2  www.ii.uni.wroc.pl/~eko
 Ewa Kołczyk Komunikacja człowiek-komputer  zimowy  informatyczny.I2  www.ii.uni.wroc.pl/~eko
 Krzysztof Loryś Algorytmy grafowe  zimowy  informatyczny.I2  www.ii.uni.wroc.pl/~lorys/Grafowe/Grafowe.htm
 Stanisław Lewanowicz Analiza numeryczna (L)  zimowy  obowiązkowy.O2  www.ii.uni.wroc.pl/~sle
 Stanisław Lewanowicz Metody numeryczne dla chemików  zimowy  zewnetrzny  www.ii.uni.wroc.pl/~sle/
 Stanisław Lewanowicz Seminarium: Funkcje specjalne i wielomiany ortogonalne  letni  seminarium  www.ii.uni.wroc.pl\~sle
Nazwa użytkownika (user name):
Hasło (password):